Testnevelési és Sport Intézet

Aktuális sportági kínálat

Aikido I. belső
Atlétika-Athletics belső
Evezés- Rower circuit training belső
Falmászás-Wall-Climbing belső
Fit-ball workout belső
Futás-Running belső
Gerinctorna- Spine strenghtening exercises belső
Gyógytestnevelés- Physiotherapy belső
Hallgatói aikidó- Aikido for students belső
Henger.nyújtás- SMR streching belső
Hot iron belső
Jedlik kosár- basketball fot Jedlik students belső
Jégkorcsolya-Ice-skating belső
Jóga-Yoga belső
Kerékpározás-Cycling belső
Kondi B aula-Gym at the B builnding belső
Központi kondi- Gym at theközponti dormitory belső
Kosárlabda hallgatói-Basketball for university student belső
Lábtoll-labda belső
NIA belső
Néptánc-Country dance belső
Pilates belső
Roller-ski belső
Röplabda-Vololeyball belső
Shotokan karate belső
Sitness belső
Spining belső
Step aerobic belső
Teljesítménytúra belső
Tenisz-Tennis belső
Tollaslabda-Badminton belső
TRX belső
Vívás-Fencing belső
Úszás-Swimming belső
   

Testnevelés Teljesítésének feltétele

 

 

A Pannon Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatát figyelembe véve a testnevelés tantárgy elfogadásának feltételeit az alábbiakban szabályozzuk:

 

  1. 1. Kötelező testnevelés:

 

-        Nappali tagozaton felsőfokú szakképzés esetén2félév,

 

-        alapképzés esetén4félév,

 

-        mesterképzésben a tantervben meghatározott 2 félév a teljesítendő,

 

-   másoddiploma esetén a teljesítendő félévek száma megegyezik a szak képzési idejével, de max. az előzőekben ismertetett intervallummal.

 

Minden esetben a kötelező óraszám min. 20 óra/félév.

 

A testnevelés teljesítését a kurzus aláírás igazolja. A kurzus aláírás feltételeit a TVSZ 15.§ (7) bekezdés szerint kell közzétenni. Korábbi tanulmányok során teljesített testnevelés alapján felmentés nem adható, de ha az abszolutórium megszerzéséig kevesebb idő szükséges, mint a szakon kötelezően teljesítendő testnevelések száma, akkor maximum a tanulmányi féléveknek megfelelő testnevelést kell teljesíteni (HKR 44.§ 23.).

 

A testnevelési tárgyak teljesítése azabszolutóriumkiadásának feltétele.

 

  1. 2. Tárgyfelvétel:

 

Félévenként egy testnevelés tárgy vehető fel- I, II, III, IV sorrendben. A kettő, vagy több testnevelés kurzus felvétele csak különösen indokolt esetben lehetséges, melyhez kérvény által az intézetigazgató hozzájárulását kell kérni. Erre csak az utolsó félév előtt (regisztrációs héten) van mód. A kurzus nem teljesítése esetén annakújra felvételévellehet továbblépni.

 

A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele. Ezt csak az aktuális szorgalmi időszakon belül lehet megtenni.

 

  1. 3. Teljesítés lehetőségei:

 

A testnevelés teljesíthető

 

-        az intézet létesítményeiben vezetett – oktatók és óraadók által irányított – sportágakkal,

 

-        az intézettel szerződésben álló sportszolgáltatóknál (ez esetben egy alkalom 1 órának felel meg).

 

A fent említett, minden félévre aktualizált sportági kínálat a regisztrációs héten az intézet által meghirdetésre kerül.

 

A hallgató a meghirdetett foglalkozások közül a létszámkorlátok figyelembevételével szabadon választhat.

 

4. Teljesítés feltételei:

 

Az órákon való részvétel csak akkor kerül elfogadásra, ha

 

-       az órákon a hallgató a sportágra jellemző sportöltözékben (váltócipő!) jelenik meg,

 

-       a létesítmények rendjét betartva, a foglalkozáson aktívan részt vesz.

 

Az aláírásokat csak szorgalmi időszakban lehet gyűjteni.

 

Fittségi felmérést köteles teljesíteni az a hallgató, aki az intézettel szerződésben álló „külső” sportszolgáltatónál teljesít legalább 10 órát.

 

5. Teljesítés igazolása:

 

-        A testnevelés teljesítésének szükséges feltétele a PETE rendszerbe (a kötelező testnevelés teljesítését regisztráló felület) való regisztrálás és annak félévente megújított aktiválása.

 

-        Az intézet oktatói és óraadói– a sportágat, illetve annak időpontját azonosító – kóddal igazolják az órán való részvételt, amelyet a PETE rendszerbe kell a hallgatónak rögzítenie. Kódokat csak a szorgalmi időszakban lehet érvényesíteni.

 

-        Az aláírási joggal nem rendelkező sportági edzők a félév során vezetett jelenléti íven igazolják az óralátogatást.

 

-        A fittségi felmérésre kötelezett hallgatók (lásd 4. pont) a mérést a PETE rendszerben közzétett időpontokban – arra előre regisztrálva – teljesíthetik. (Amennyiben ezen nem felel meg, a következő kurzust csak az intézet oktatói által vezetett sportfoglalkozásokon teljesítheti.)

 

A PETE rendszerhez nem csatlakozó sportágak esetén a kijelölt felelősök kezelik a jelenléti íveket, amelyeket az Intézet gyűjt össze. A kurzus elfogadását ezen esetekben, a vizsgaidőszakban a kiírt időpontokban személyesen kell intézni.

 

6. Egyesületben sportolók igazolása:

 

-        Amennyiben a hallgató egyesületben kívánja teljesíteni a testnevelést, úgy azt köteles jelezni a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.

 

-        A Veszprémi Egyetemi Sport Club kereteiben sportoló hallgatók kötelező testnevelését a sportegyesület vezetője igazolja. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.

 

-        Válogatott, NBI. és NBII. szintű sportolók teljesíthetik a testnevelést saját, bejegyzett sportegyesületeikben, ahonnan a félév végén hivatalos igazolást kell hozniuk a rendszeres edzéslátogatásról. Nem kell fittségi tesztet teljesíteniük.

 

7. Felmentés:

 

A felmentést a Testnevelési és Sport Intézet gyógytestnevelőjével, majd az Egyetem üzemorvosával véleményeztetni kell. A PETE adminisztrációs felületen történő regisztráció és félév aktiválás a kurzus teljesítésének szükséges feltétele.

 

-        Állandó felmentés érvényesítésének feltétele:

 

            A szorgalmi időszak második hetéig az orvosi diagnózisbemutatása a Testnevelési       és Sport Intézet gyógytestnevelőjének, majd az Egyetem orvosának. Ha a           diagnózis alapján a hallgató gyógytestnevelés tantervi felépítésében            meghatározottkönnyített testnevelés, illetve gyógytestnevelés kategóriába nem             sorolható, akkorkaphat állandó felmentést.

 

-        Könnyített, illetve gyógytestnevelés:

 

            Amennyiben a teljes felmentés kategória nem indokolt, úgy a hallgató a            Testnevelési és Sport Intézet által biztosított gyógytestnevelés órán teljesítheti a           felvett kurzust.

 

-        Az időszakos felmentés elbírálásának protokollja megegyezik a fent ismertetettekkel. A felmentés kérelem benyújtásának határideje az orvosi vizsgálatot, illetve zárójelentést követő 10. munkanap.

 

8. Fittségi felmérés:

 

A felmérés az alábbi teljesítendő próbákból áll:

 

-        INGA futás (lányoknak 45, férfiaknak 75 hossz az elfogadható)

 

-        Dinamikus törzserő (felülés 30 s-ig)

 

-        Hajlékonyság mérése

 

-        Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan (lányoknak 10 db, fiúknak 20 db)

 

9. Egyéb információ:

 

-        A testnevelést felvett hallgatóknál a NEPTUN-ban„MEGTAGADVA”bejegyzés szerepel. Ezt a vizsgaidőszakban, a teljesítés igazolások bemutatása után módosítjuk.

 

-        Nem írjuk alá a testnevelés teljesítését annak a hallgatónak, akinek a Testnevelési és Sport Intézet, illetve a Veszprémi Egyetemi Sport Club felé pénzbeli, illetve kölcsönzött eszköz, sportszer, könyv, stb. tartozása van.

 

 10. Kérvények:

 

A testnevelés teljesítésének 1-9. pontok által nem ismertetett egyéb lehetőségei egyéni elbírálást igényelnek, amelyben való döntés a Testnevelési és Sport Intézet igazgatójának kompetenciája. Ezzel kapcsolatos kérvények beadásának határideje a szorgalmi időszak első hete.

 

A Testnevelési és Sport Intézet elektronikus felületei:

 

honlap: sport.uni-pannon.hu

aláíró rendszer: alairas.sport.uni-pannon.hu
élsportolók honlapja: stp.sport.uni-pannon.hu

Miből áll a fittségi felmérés?

Fittségi felmérést köteles teljesíteni az a hallgató, aki a Testnevelési és Sport Intézettel szerződésben lévő "külső" sportszolgáltatónál teljesít minimum 10 aláírást.

 

A fittségi felmérés az alábbi teljesítendő próbákból áll:

INGA futás (lányoknak 45, férfiaknak 75 hossz az elfogadható)
Dinamikus törzserő (felülés 30 s-ig)
Hajlékonyság mérése
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan (lányoknak 10 db, fiúknak 20 db)

A felméréseket a tornacsarnokban tartjuk.
Sportöltözékre és jól tapadó talpú sportcipőre van szükség.
A kiválasztott időpontra nem kell előre bejelentkezni.

Akinek nem sikerül a próbák teljesítése, az Intézet által meghirdetett sportágak közül köteles teljesíteni a 20 testnevelést a hátralévő szorgalmi időszakban.

A fittségi felmérés idpontjai minden félév végén a PETE rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Elérhetőség: http://alairas.sport.uni-pannon.hu/

Órarendek

Kedves Hallgatók!


A Testnevelési és Sport Intézet terembeosztásában látható üres időpontokra
önszerveződő csoportok jelentkezését szívesen vesszük sportági megkötés nélkül
- a terem adottságait figyelembe véve.


A napi sportági kínálat elérhető az alábbi linken: http://alairas.sport.uni-pannon.hu/

 

Tornacsarnok órarendje 

2017-18. őszi félév

GYM-HALL Timetable

2017-18. Autumn Semester

 

 

 Tornacsarnok2017

 

Tornaszoba órarendje

2017-18. Őszi félév  

Training room

2017-18. Autumn Semester

 

            

Tornaszobal
 

 

 Vívóterem órarendje

2017-18. Őszi félév

Fency Room

2017-18. Autumn semester

                 

                 

            vívóterem2017a     

 

 További elérhető sportágak: 

 Falmászás: Hétfő - csütörtök 19.00 - 21.45 

 Az edzés helye: Wartha Vince u.3. Munkacsarnok. 
 Bővebb információkért keresd: 
 http://vefk.blog.hu
 Address: Wartha Vince u.3. Munkacsarnok. 
 For more information: http://vefk.blog.hu

Tenisz: Hétfő - csütörtökig 8.30-10.00 és 10.00 - 11.30

A bérletek ára 5000.- Ft/félév. Megvásárolhatók a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetében Bankóné Ürményi Carmennél minden nap 08:00-16:00, pénteken 08:00-13:00 között. 
Helyszín: "A" épület mögötti teniszpályák

Úszás: Hétfőtől - péntekig 19.00 - 21.00

Március 15. utcai uszodában

Népek Tánca: Csütörtök 19.00 - 22.00

Népek Táncai Klub

Sok népek táncait táncoló Jóhangulat Klub a Pannon Egyetemen.
Kezdőknek is! 
A táncestek és a bálok helye: Pannon Egyetem, E kamara

Néptánc: Hétfő 20.00 - 22.00

Facebook / Pannon Egyetem Néptánc Kör

Helszín: E kamara

Jóga: Hétfő 17.30 - 19.30

Papp Anikó
Az óra térítés ellenében látogatható!
Helyszín: E kamara
Hold by Papp Anikó at the E building.

Teljesítménytúra 

Csoportos túrázás Veszprém környéki túraútvonalakon. Elérhetőség:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: PE túrázás

Röplabda: Szerda 20.00 - 21.30

Munkacsarnokban

Facebook elérhetőség: PE röplabda kezdő/haladó

Előre jelntkezéssel

 

 

 

                      

 

 

NAPTÁR
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Tovább a naptárhoz...

Infoblokk2 ESZA egyes

kotelezo logo uszt nagy

Facebook