Testnevelési és Sport Intézet

Sportrendezvény szervezés

A tantárgy neve: Sportrendezvény szervezés
Kódja: VEGTTN5242S
A tantárgy neve angolul: Organising sport events
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i):
Tantárgyfelelős neve: Edvy László
Óraigény: E: 1 GY: 1 L:
Számonkérés módja: Gy
Tantárgy típusa: előadás, szeminárium (tantermi gyakorlat)
Kreditértéke: 2

Oktatási cél: A HR területen elhelyezkedni kívánó hallgatók sportrendezvény szervezési ismereteinek megalapozása, illetve bővítése. Az elméleti és a gyakorlati órák során elsajátítják egy-egy, a vállalatukhoz kötődő rendezvény lebonyolításának szabályait, figyelembe véve a személyi összetételt, a létszámot és az egyéb rendelkezésre álló feltételeket. Konkrét sportági ismeretek.

Ismeretkörök : (heti bontásban)
A rekreáció- sportrekreáció értelmezése, természeti-társadalmi vonatkozásai
Az esemény tervezésének folyamata: időpont, helyszín kiválasztás; személyi, tárgyi feltételek
Versenykiírás, forgatókönyv
Költségvetés, marketing
Animáció
A sportmozgások élettani következménye
Egészséges populáció - sportrekreációs kínálat (sportágismertetés, szabályleírás)
Speciális populáció - különleges állapotúak, betegségben szenvedők
Különleges állapotú célcsoport sportrekreációs kínálat (sportágismertetés, szabályleírás)
Betegségben szenvedők sportrekreációs kínálat (sportágismertetés, szabályleírás)
– 15. A programkínálatban jelzett sportágak gyakorlati bemutatása, kipróbálása. A divatnak megfelelő, gyakorlatban sikeres sportágak szervezése, kipróbálása (íjászat, petanque, ultimate frisbee, gyeplabda, floorball, evezés, sor- és váltóversenyek, méta...)

Ajánlott tankönyvek, jegyzetek:
Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek
Dömötör Edit: Pulzuskontroll testsúlykontroll
Gyenge József: Sportszervezés alapjai
Gönczöl – Méliusz kiadó: Sportágismertető és játékszabályok

Hallgató egyéni feladattípusai:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 2 db zárthelyi dolgozat, minimum elégséges szintű teljesítése.

Infoblokk2 ESZA egyes

kotelezo logo uszt nagy

Facebook