Testnevelési és Sport Intézet

Egészségről Mindenkinek

A XX-XXI. század civilizációs vívmányai – ma már köztudottan – nem minden esetben szolgálják jólétünket. Az anyagi javakon túl számos más tényező is van, amelyekben mért erős differenciálódás az életszínvonalunkban is megmutatkozó különbözőségeket eredményeznek. Ezek a nem anyagi eredetű faktorok annak az életminőségnek a megalapozói, amelynek feltárása és fejlesztése a posztmodern világunk szükséglete. A felsőoktatásnak természetszerűleg szerepet kell vállalnia ebben.
Mi azt a hallgatói társadalmat vagyunk hivatottak ­– utolsó bástyaként − nevelni, amely a jövőben jelentős közvéleményt formáló erővé válik. Ez többek között az életvezetésben mutatott „minták" mentén is realizálódik.
A közoktatásban ma törvényi garancia van az egészség megóvását és fejlesztését támogató tudás közvetítésére. A felsőoktatásba bekerült hallgatók többsége ennek ellenére hiányos, és többnyire csupán repetícióra alkalmas tudással rendelkezik, ami alapvető akadálya annak, hogy a rendszeres fizikai aktivitás, tudatos táplálkozás, stressz kezelés, stb. az „egészségvédő életvezetés" részeként beépüljenek életmódjukba. A hiányzó ismeretek pótlása A Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének alapfeladata.
Az életminőség komplexitása megkívánja, hogy ne csupán testnevelőként, sportintézetként vállaljunk szerepet e feladatban, hanem váljunk hiteles közvetítővé intézményként, „egészséges" Pannon Egyetemként. Ehhez szükségünk van az Önök – dolgozók, oktatók – együttműködésére. Hogy partnereinkké válhassanak e feladatban, dolgoztuk ki azt az „Egészségről Mindent Tudás Egyeteme" programot, amelyben egészséggel kapcsolatos életminőségük megalapozásához, javításához kívánunk kompetens tudást közvetíteni.

Pannon Egyetem
Testnevelési és Sport Intézet