Testnevelési és Sport Intézet

A tantárgy neve: Az egészséges életmód
Kódja: VEGTTN5312É
A tantárgy neve angolul: A healthy way of life
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i):
Tantárgyfelelős neve: Petőfiné Pál Zsuzsanna
Óraigény: E: 2 GY: L:
Számonkérés módja: Gy
Tantárgy típusa: előadás
Kreditértéke: 3

Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy korszerű ismeretanyag közvetítésével segítséget nyújtson a hallgatóknak abban, hogy egészségesebben éljenek és későbbi munkájukat áthassa a mások egészségéért érzett felelősség és szakértelem.

Ismeretkörök : (heti bontásban)
Az egészség fogalma, az egészségi állapot meghatározó tényezői. Az életmód összetevői.
Az egészséget veszélyeztető tényezők, a rizikófaktorok. Az orvosi ellenőrzés, szűrővizsgálatok és az önvizsgálat jelentősége.
A szív-keringési- és légző rendszer felépítése, működése, betegségei, edzhetőségük.
A szervezet anyagcsere folyamatai, kiválasztás és méregtelenítés.
Az egészséges táplálkozás. „Pozitív étkezési terv".
A mozgatórendszer felépítése, működése. A helyes testtartás jellemzői.
A mozgásszegény életmód következményei és a testmozgás jótékony hatása a rizikófaktorokra.
A stressz fogalma, pozitív és negatív hatásai. Testi-lelki egyensúly.
Stresszoldó eljárások I. Relaxáció, légzés, meditáció.
Stresszoldó eljárások II. Jóga, sztrecsing, tajcsicsian, csikung, masszázs.
Masszázs
A tökéletes közérzet programja. A preventív életmód.
Az egészség helyreállítása. A nyugati orvoslás és a természetes gyógymódok.
Alternatív gyógymódok.
Ajánlott tankönyvek, jegyzetek:
Dr. Donáth: Az emberi test felépítése.
Dr. K. Cooper: A tökéletes közérzet programja.
Dr. Hegyi Gabriella: A természetes gyógymódok.

Hallgató egyéni feladattípusai:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 2 db zárthelyi dolgozat, minimum elégséges szintű teljesítése.