Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Testnevelési és Sport Intézet

A tantárgy neve: Rekreáció –Sportrekreáció II.

Kódja: VEMKTN2344S
A tantárgy neve angolul: Recreation-sport retreation II.

Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i):

Tantárgyfelelős neve: Gaálné Starhon Katalin

A tantárgy oktatásának tanéve/féléve:

Óraigény: E: 4 GY: L:

Számonkérés módja: Gy

Kreditértéke: 5

Oktatási cél: A rekreáció körébe tartozó sportok alapjainak megismertetése a technikai elemek kiemelésével. Az érintett sportágak létesítmény feltételeinek kialakítása, oktatási metodikája, szervezési kérdései.

Ismeretkörök : (heti bontásban)

Animáció, sportanimáció.
Gumiasztalozás
Sízés alapjai
Sízés alapjai
Tollas
Tollas
Streetball
Röplabda - Strandröplabda
Footsaal - Strandkézilabda
10. Aerobic
11. Tenisz
12. Tenisz
13. Vízi sportok: vitorlázás
14. Vízi sportok: kajak-kenu, evezés
15. Kerékpározás

Ajánlott tankönyvek, jegyzetek:

- Kristóf-Gál-Csillag: Sportjátékok II. l992.
- Kristóf-Magyar-Gál: Sportjátékok III. l992.
- Kelemen Imre: Tenisz ABC
Dosek-Miltényi: A sízés
Tanszékvezető aláírása:

A tárgy oktatójának aláírása: